Μηχάνημα Συμπίεσης Q1000 PLUS

ni-050Μηχάνημα Συμπίεσης Q1000 PLUS Τετραπλής Κλιμάκωσης, με 2 Μεγάλες Μανσέτες

Η συσκευή αυτή προορίζεται κυρίως για οικιακή χρήση, λειτουργεί αθόρυβα, ενώ ο χρόνος και η πίεση της θεραπείας είναι ρυθμιζόμενα. Η θεραπεία ξεκινά με μαλάξεις στο πάσχων άκρο από κάτω προς τα επάνω με της τετραπλής κλιμάκωσης μανσέτες. Χρησιμοποιείται για παθήσεις όπως: λεμφοίδημα, ανεπάρκεια ή δυσλειτουργία κυκλοφοριακού συστήματος, φλεβίτη και για μετατραυματικά ή μετεγχειρητικά οιδήματα. Αποτελεί αξιόπιστο εργαλείο φυσικοθεραπείας. Η συσκευή μπορεί να παρέχει θεραπεία το ανώτερο σε 2 άκρα ταυτόχρονα.