Τεχνκές

Ασκήσεις Αυχένα ισομετρικές, σύσπασης – χαλάρωσης της αυχενικής μοίρας Σπονδυλικής στήλης

Αποθεραπεία με πρεσσα, μαλάξεις και διατάσεις